Plaats je melding

Disclaimer

Dit Disclaimer geldt voor iedereen die Sadaqa.nl bezoekt

Algemeen

Door  Sadaqa.nl te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Daarna zijn alle voorwaarden van deze disclaimer van toepassing op de gehele inhoud van deze website.

Door omstandigheden die buiten onze macht liggen, kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken kan functioneren. Hierdoor wijzen wij elke aansprakelijkheid ten aanzien de juistheid, functionaliteit en actualiteit van de aangeboden informatie en het ongestoord/gestoord gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand. Ook storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Daar waar doorverwezen wordt naar derden, kan  Sadaqa.nl niet instaan voor de juistheid en /of volledigheid van de op de website vermelde informatie. Op de website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Informatie

Sadaqa.nl betracht grote zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en onderhouden van alle aangeboden informatie op deze website. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare geachte bronnen en zorgzaam werk, maar hebben enkel een informatief karakter.

Wijzigingen

Sadaqa.nl heeft het recht de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.  Sadaqa.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Toestemming

Sadaqa.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan  Sadaqa.nl de toegang tot de website monitoren.

Aansprakelijkheid & Garantie

Sadaqa.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe en indirecte schade door de activiteiten die door een gebruiker wordt uitgevoerd of ondernomen op basis van de informatie en adviezen die op de website worden verstrekt.

Sadaqa.nl kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie niet garanderen en zijn hier op geen enkele wijze verantwoordelijk voor.